19/1/11

Oferta de libros desde a Asesoría de bibliotecas escolares

Desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Edificio Administrativo San Caetano. Santiago de Compostela) ofértanse os libros seguintes títulos:
A praia dos afogados de Domingo Villar .......................... 6 exemplares
Bilbao - New York - Bilbao ................................................ 8 exemplares

No hay comentarios: